God Helg.

Tusentals barn i Stockholm lever i fattigdom. Coronakrisen har gjort det än svårare. I år stödjer vi Stockholms Stadsmissions arbete för barn i ekonomisk och social utsatthet. Tillsammans ger vi dem en bättre och tryggare jul.

Nyheter

Fler nyheter

Öhman stödjer Stockholms Stadsmissions viktiga arbete

Tusentals barn i Stockholm lever i fattigdom. Coronakrisen har gjort det än svårare. I år stödjer vi Stockholms Stadsmissions arbete för barn i ekonomisk och social utsatthet. Tillsammans ger vi dem en bättre och tryggare jul.

Stora idéer växer i världens småbolag.

Små bolag har över tid utvecklats betydligt bättre än stora bolag. Det bekräftas av flera oberoende studier. Utvecklingen är logisk om man tänker på att små bolag har lättare att växa samt att de är mer underanalyserade av aktiemarknaden.

Läs mer

Fonder

Vi erbjuder aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer samt kostnadseffektiva indexnära fonder.

Kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle.

Ansvarsfullt ägande

Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.