Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Köp fonder

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.

Klicka här och köp våra fonder hos Nordnet.

Klicka här och köp våra fonder hos Avanza.

Information om vilka av våra fonder som går att handla hos övriga distributörer och försäkringsplattformar och hur du går tillväga finner du på respektive bolags hemsida.

Klicka här för fullständig lista över distributörer och försäkringsplattformar.