Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Fondernas och bolagets rapporter

Ansvarsfullt ägande

Öhman Fonder är en aktiv ägare som förespråkar att bolag har en ansvarsfull bolagsstyrning samt god affärsetik. I rapporten Ansvarsfullt ägande sammanfattar vi de påverkansdialoger som vi fört med bolag under föregående år.

Klimatrapport och koldioxidrapport

Via vänstermenyn hittar du koldioxidrapport för våra aktiefonder samt vår klimatrapport. Rapporterna ger dig en överblick av hur vi som fondbolag bidrar till ökad transparens och fortsatt utveckling av framåtblickande information kopplad till klimatförändringarnas effekt.

Fondernas periodiska rapporter

Respektive fonds periodiska rapporter – månad, halvår och helår – hittar du i under rubrik Fondlista och fliken Dokument.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se