Kapitalförvaltning

Valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle. Ett av de viktigaste besluten inom kapitalförvaltning är fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Här gäller det att investera på det sätt som ger bäst avkastning i förhållande till den risk du vill ta.

Vissa saker är ovärderliga, som kompetens till exempel

Genom en grundlig värdering av finansiella marknader och värdepapper skapar vi en långsiktig och uthållig avkastning till våra kunderna. Vår egen hållbarhetsanalys vägs alltid in i värderingen så att äkta långsiktighet säkerställs för att ge bäst resultat för både kunder och omvärld. Den långsiktiga hållningen ger möjlighet att agera aktivt när priser på marknaderna avviker från långsiktigt motiverade värden.

Via att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen hittar vi nya investeringsmöjligheter. Bland morgondagens vinnare finns nämligen företag som fattar beslut med förståelse för framtidens krav på ansvarsfullt företagande.

Resultatet av förvaltningen är inte beroende av en enskild persons överväganden utan ett flertal specialister bidrar med sina kunskaper till helhetsresultatet. Tanken bakom lagarbetet är att alla våra kunder ska dra fördel av våra bästa investeringsidéer. Det är Öhman Fonders samlade kompetens du anlitar och vi tror att lagarbete genererar ett bättre resultat.

Vilken är din roll hos Öhman?

Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Våra medarbetare arbetar gemensamt mot ett och samma mål, att alltid leverera det bästa åt varje enskild kund.

Privatperson

När våra kunder träffar oss är de inga personnummer utan personligheter. För oss är det självklart att rekommendera det som är bäst för dig och din förmögenhet.

Företagare

Eftersom vi själva är familjeägda är det för oss extra värdefullt att hjälpa andra ägarledda företag med finansiell planering och kapitalförvaltning.

Institutionell investerare

Att vi värderar det som sker på marknaden på rätt sätt är en förutsättning för gemensam framgång. Er värdeökning är vår drivkraft.

Välkommen att höra av dig!

Även om situationen kräver flera olika kompetenser så möts du av en ansvarig kontaktperson hos Öhman. Vi tror att du värdesätter någon som lär känna dig och dina behov.

Bli uppringd

Skriv in ditt telefonnummer nedan så hör vi av oss inom en arbetsdag.

Kompetens nära dig som kund

Johan Ede

Head of Institutional Clients and Distribution

08 407 58 38
johan.ede@ohman.se


Jimi Sundberg

Head of Private Clients

08 407 58 48
jimi.sundberg@ohman.se