Aktieförvaltning

Vi är aktiva som kapitalförvaltare vilket innebär att vår målsättning är att årligen överträffa marknadens genomsnittliga utveckling. Denna överavkastning är det mervärde vi långsiktigt skall erbjuda våra kunder. Att uppnå denna målsättning är en nog så svår uppgift; här krävs både skicklighet, erfarenhet och disciplin.

Ansvarstagande investerare

På Öhman är vi övertygade om att de utmaningar vi står inför under en närliggande framtid ställer nya krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital. Vi har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Läs mer om hur vi arbetar som ansvarstagande investerare.

Vi erbjuder aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer samt kostnadseffektiva indexnära fonder.

Lagarbete

Resultatet av förvaltningen är inte beroende av en enskild persons överväganden utan ett flertal specialister bidrar med sina kunskaper till helhetsresultatet. Tanken bakom lagarbetet är att alla våra kunder ska dra fördel av våra bästa investeringsidéer. Det är Öhmans samlade kompetens du anlitar och vi tror att lagarbete genererar ett bättre resultat.

Våra byggstenar

För att uppnå goda förvaltningsresultat har vi ett antal byggstenar som utgör grunden för vår förvaltning, dessa byggstenar är vår ryggrad som vi kallar vår investeringsstrategi.

Riskkontroll

Vi lägger ned mycket tid på riskkontroll i form av uppföljning, kontroll och beräkningar av olika riskmått för att kundens portfölj alltid skall svara upp mot överenskommen
placeringsinriktning och risknivå.

Kontaktpersoner

Filip Boman

Chef globala aktier, Öhman Fonder

filip.boman@ohman.se


Tobias Övelius

Chef svenska aktier, Öhman Fonder

tobias.ovelius@ohman.se