Tillgångsallokering – på rätt plats vid rätt tidpunkt

Ett av de viktigaste besluten inom kapitalförvaltning är fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen bestäms utifrån uppdragsgivarens specifika situation.

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Strategisk och taktisk fördelning

Uppdragsgivaren har i vissa fall interna placeringsregler som anger i vilka tillgångsslag medlen får placeras – den strategiska tillgångsfördelningen. Många uppdragsgivare väljer att ge förvaltaren mandat att enligt bästa förmåga agera inom angivna ramar. Detta kallar vi för taktisk allokering.

Den taktiska allokeringen syftar till att maximera avkastningen i portföljen genom rätt positionering gentemot det tillgångsslag som i ett kort- till medellångt perspektiv genererar bäst avkastning. Att aktier i ett långsiktigt perspektiv genererat bättre avkastning än räntebärande papper är känt för de flesta. Dock kan aktiemarknaden under vissa perioder vara övervärderad med påföljd att kurserna faller kraftigt. Under dessa perioder är det naturligtvis alla investerares målsättning att i mesta möjliga mån undvika en exponering mot aktiemarknaden och vice versa när aktiemarknaden utvecklas väl.

Att i förväg ha vetskap om marknadens utveckling i ett kortsiktigt perspektiv är naturligtvis omöjligt.

Kontaktpersoner

Erik Nilsson

Ansvarig tillgångsallokering, Öhman Fonder

erik.nilsson@ohman.se