Kontaktuppgifter

E. Öhman J:or AB

Bolagsnamn: E. Öhman J:or AB
Postadress: Box 7244, 103 89 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 6, Stockholm, Sverige
E-postadress: stockholm@ohman.se
Telefonnummer: 08-407 58 00
Hemsida: ohman.upperdog.com
Organisationsnummer: 556034-9689
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE663000124301

Öhman Fonder

Bolagsnamn: E. Öhman J:or Fonder AB
Postadress: Box 7837, 103 98 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 6, Stockholm, Sverige
E-postadress: fonder@ohman.se
Telefonnummer: 020-52 53 00
Hemsida: ohman.upperdog.com
Organisationsnummer: 556050-3020
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE663000124301
Behörig tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Sverige (www.fi.se)

 

Öhman Bank

Bolagsnamn: Öhman Bank S.A.
Postadress: Box 583, L-2019 Luxembourg
Besöksadress: 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
E-postadress: luxembourg@ohman.lu
Telefonnummer: +352 26 73 731
Hemsida: www.ohman.lu
Organisationsnummer: B 112033
Registreringsnummer för mervärdesskatt: LU21153268
Behörig tillsynsmyndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)