Öhmangruppen  i korthet

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell företagsgrupp som grundades 1906. Idag är Tom Dinkelspiel styrelseordförande och Johan Malm chef för koncernen som förvaltar  närmare 100 miljarder kronor genom sitt rörelsedrivande dotterbolag Öhman Fonder. Gruppen består även av Öhman Bank, kärninnehavet Nordnet – som är gruppens största finansiella engagemang – samt ett antal övriga investeringar.

Moderbolag

E. Öhman J:or AB

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Koncernchef: Johan Malm

Eget kapital (2019): 3,1 miljarder kronor

Öhman i Sverige

Öhman Fonder

I Sverige erbjuder Öhman fondförvaltning och diskretionär portföljförvaltning åt institutioner, försäkringsbolag och förmögna privatpersoner. Den rörelsedrivande verksamheten i Sverige bedrivs via bolaget E. Öhman J:or Fonder AB.

Styrelseordförande: Johan Malm

Vd: Jamal Abida Norling

Antal anställda (2019): 69

Varav kvinnor (2019): 33 %

AUM (2019: 100,9 miljarder kronor

Öhman i Luxemburg

Öhman Bank

I Luxemburg erbjuder Öhman kapitalförvaltning, orderexekvering och strukturering av förmögenheter samt finansiering. Verksamheten i Luxemburg grundades 2006 (banktillstånd 2008) och bedrivs via bolaget Öhman Bank S.A.

Styrelseordförande: Johan Malm

Vd: Niklas Söderström/Philip Nuss

Antal anställda (2019): 29

Kärninnehav

Nordnet

Nordnet är en digital bank som grundades 1996 och som värderar innovationer högt. 2017 köptes Nordnet ut från börsen av NNB Intressenter som ägs av Öhman och Nordic Capital.

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Vd: Lars-Åke Norling

Antal anställda (2019): 605

Varav kvinnor (2019): 36 %

Rörelseintäkter (2019): 1 573,4 mkr

Rörelseresultat (2019):  377,4 mkr

Övriga investeringar

Private Equity

Noterade bolag

Likviditetsförvaltning

Kontaktpersoner

Tom Dinkelspiel

Ordförande Öhmangruppen

+46 8 407 58 11
tom.dinkelspiel@ohman.se


Johan Malm

Koncernchef Öhmangruppen och ordförande Öhman Fonder

+46 8 407 59 11
johan.malm@ohman.se